Skillingmarks FVOF

 

Priser för fiskekort fr.o.m 1 Juni 2019:

Dagskort                                    50,

Veckokort                                150,-

Årskort                                     400,-

Långtjärnskort                        100,- / 2 regnbågar

Ortskort, per år                       100,-

Fiskerättsbevis, per år           50,-

(enligt beslut på årsstämma 2014-04-27)

 

 

Fiskekort kan bl.a köpas hos:

-Näsbacka Bigård

-Spinnhjulet Skillingsfors

-Patrik Myrvold, Boda

-i.fiske, se skyltar i området

 

/ordf. Jan Hultman, 0047 46 41 42 27