Skillingmarks FVOF bildades 1991 för att bättre kunna administrera och utveckla den rsurs som våra vatten och dess fiskebestånd utgör. Området omfattar Skillingmarks församling samt Melltjärn och Asketjärn i Köla.

För att få bedriva fiske måste då alla ha giltigt fiskekort. Markägare, som då är delägare i FVO, löser s.k. fiskerättsbevis, f.n. 50 kr/år. Ortsbor som inte har markinnehav måste lösa s.k. ortskort, f.n 100 kr/år. Övriga, alltså gäster, turister och sommarstugeägare måste lösa egentliga fiskekort, f.n 50 kr /dag, 150 kr/ vecka eller 300 kr för helt år. För Långtjärn i Boda gäller att man måste ha något av ovanstående fiskekort + tilläggskort för detta vatten, f.n. 100kr/ 2 fiskar.

I Bunästjärn, Sticktjärn och Horntjärn gäller nätfiskeförbud, annars är fiskemetoder som svensk lag tillåter det som gäller i området.