Styrelsens sammansättning 2019:

Ordf Kurt Emtman, övriga Conny Nilsson, Andreas Olsson, Alexander Persson, Jan Hultman.

Suppleanter Andreas Persson o Carl Hultman

FVOF årsmötesprot.2019

Skillingmarks-FVOF_protokoll.2018docx-1

Skillingmarks-FVOF_protokoll.2017docx

Skillingmarks FVOF_protokoll.2016

Årsmötesprotokoll 2014

 

 

Skillingmarks FVOF Verksamhets- och förvaltningsberättelse för år 2014

Årsmötet 2014 hölls den 27 april på spinnhjulet, där 15 medlemmar närvarade. Styrelsen har under året haft följande sammansättning: Ordf. Jan Hultman, Conny Nilsson, Andreas Olsson, Alexander Persson, Kurt Emtman. Suppleanter har Anders Nilsson och Carl Hultman varit. Räkenskaperna förs efter beslut av stämman 2012 av Trude Magnusson, Spinnhjulet. Styrelsen har haft tre möten under året, Som revisorer har Nils-Ivar Krogh och Tommy Karlsson fungerat. Föreningen hade metartävling i Långtjärn som vanligt sista helgen i juni, som dock fick färre deltagare än på länge, 36 st. Man kan fundera på orsaken, men dåligt väder tävlingsdagen bidrog naturligtvis. När det gäller gäddtävlingen så bestämde årsmötet 2013 på styrelsens förslag att göra ett nytt upplägg med fiske tidigare på dagen och tidigare avslut, samtidigt som flytvästtvång infördes. Anledningen till detta har tidigare redovisats. Vi har som känt är fått kritik för tilltaget, och deltagarantalet minskade från de senaste årens mer än 60 lag till 24 lag år 2013 och enbart 20 lag 2014. Precis som 2013 gick tävlingen lugnt och stilla för sig, Askesjön och Björkelången var fiskeplatser, och segrande lag fiskade i Askesjön.

Gäddligan rullar på, möjligen med något avmätt intresse. Det låga deltagarantalet på våra tävlingar innebär minskade intäkter, totalt mer än 5000 kr jämfört med då bägge tävlingarna hade som flest deltagare! Högsommaren blev torr och Horntjärnsbäcken tenderade torka ut. Andreas Olsson gjorde en fin insats pumpade in vatten i bäcken mha en bensindriven pump som fick gå ett antal dagar för att rädda öringen, bra gjort! I samma bäck utfördes förbättringsåtgärder under senhösten då Carl Hultman som praktik hade naturbruk på programmet, och åtgärder med att dra död ved över och i bäcken prioriterades. I övrigt så infördes under året I-fiske, och en total försäljning om knappa 2000 kr kan konstateras.

Arbetet med en egen hemsida har pågått en tid, detta med Jens Karlsson som konsult, och sidan beräknas vara klar försommaren 2015. Styrelsen tackar alla som bidragit till framgångsrikt år avseende arrangemang, och hoppas att vi med stöd av vår egen fiskevårdsplan förhoppningsvis kommer att öka aktiviteterna efterhand.

På styrelsens uppdrag; Jan Hultman, ordf.