I området finns det många olika fiskarter. De vanligaste vi fiskar efter är abborre, gädda och öring. Men här finns även vatten med bra med vitfisk, så som braxen och mört.