Perca fluviatilis

Abborren är en stimfisk som finns i alla slags vatten,både näringsrika och sura. Honans längd upp till drygt 50cm, med vikt upp till knappa 5 kg. Hanen väger sällan över 0,5kg. Aborren växer snabbast i grunda, näringsrika låglandsvatten och i stora insjöar. Utmärkt matfisk, se recept.

Abborren finns i praktiskt taget alla våra vatten där det överhuvudtaget finns fisk.