Sötvattensålen kan väga 5 kg, ibland mer. Hanen blir 30-50cm, honan 1-1,5 meter. Den tycker inte om kyla och gräver om vintern ner sig i dy och ligger där i ett slags dvala. Är i huvudsak nattdjur och allätare som lever på musslor, snäckor, insektslarver, fiskar, rom, kräftor, och stora ålar kan ta grodor och andungar. Äter också kadaver.

Fiskas med långrev, tinor och ryssjor. Fett och mycket välsmakande kött som av många räknas som en ren delikatess. I vårt FVO planteras ål ut av Fortum i enighet med krav i vattendom som säger att 10 kg ålyngel ska släppas i Tannsjön årligen.