Braxen finns utbredd i hela nord- och mellan europa, i Norge dock endast i de sydostliga delarna där landskapet ser ut ungefär som här.Den lever i lite större sjöar i utkanten av vegetationsbältet och på den kala bottnen där den lever på bottendjur som mygglarver, musslor, maskar och insektslarver, som den suger upp med den framskjutande munnen. Den blir normalt 25-40 cm lång, men kan bli såpass lång som 70-80 cm och nå en vikt på 10 kg.

Leken äger rum på våren och framöver, maj,juni,juli, i regel på vegetationsrika bottnar.