Gärs, hos oss oftast kallad snorgärs (”snôrjös”)

Namnet snorgärs kommer av de slemfyllda groparna på huvudet.Storlek o form som en liten aborre, vikt upp till 165 gram, honan störst. Bottenfisk i insjöar och långsamt rinnande vatten. lever på bottendjur och fiskyngel. Leker i april-juni då honan lägger upp till 200 000 ägg. Köttet är välsmakande men fisken används inte (längre) som matfisk.