Trüsche Walchensee.jpg

Tllhör familjen Torskfiskar, och har en lång skäggtöm på underkäken. Normalt marmorerad som på bilden, men kan var enfärgad brun eller gul. längd upp till 1 m och kan väga upp till 25 kg, dock inte här. Enda torskfisken som lever i sötvatten, och vill ha kallt vatten. Leker i december – januari i vattentemperatur kring +2 gr C.

Laken är en mycket värdefull fisk med ett vitt, fast och välsmakande kött. Fångas med nät eller rev, och en klassisk metod är klubbning på is.