Alburnus alburnus

Löjan är en liten, slank, silverglänsande fisk med mörk ryggsida. Känns igen på sin långa analfena och underbettet. Den är utbredd i större delen av Europa, och är mycket vanligt förekommande i våra vatten. Den föredrar rent vatten, stillastående eller långsamt flytande. Löjan är dagaktiv och lever på småorganismer och insekter som finns på vattenytan. I regel går den i stim. Storleken är i snitt ca 12-15cm, lektiden infaller under våren och försommaren. Viktig bytesfisk för Öring, Gädda och Abborre bland våra fiskar.

löjor del ett - Ungdomar.se Forum