Tllhör familjen karpfiskar och har en varierande kroppsform, ibland långsträckt, iblan högbyggd. Ögats iris är rödfärgad. Längd upp till 40 cm, men vanligen 10-20 cm, maxvikt 1 kg. Ofta i stim och lever av insektslarver, kräftdjur, snäckor och växter.

Leker i maj-juni, när vattentempen är över 10 plus. Leken sker på grunt vatten så ofta kan man både se och höra detta.