Nors, vanligen kallad Slom i Värmland. Påminner om Siklöja och har ett drag av genomskinlighet. Nors/ slom luktar starkt som av sur gurka, längd upp till 30 cm. I många länder, men knappast i Sverige, är denna fisk mycket populär som matfisk, också på restauranger.

Pelagisk stimfisk som äter planktoniska kräftdjur, men som också är ett viktigt bytesdjur för många andra fiskar. Leker i april-maj, under och efter islossningen, i mynnigen av rinnande vatten eller över grunda stenbankar. I vårt område uppges förekomst i Tannsjön, men uppges ha utgått i Nordsjön.