Öringen liknar Laxen, men har en bredare stjärtspole och en mindre tydlig inskärning i stjärtfenan. Bäcköringen som vi har hos oss lever hela sitt liv i vattendraget och leker där. Den blir aldrig blank.

Vår öring blir sällan såpass lång som 50cm, får räknas stor om den är över 40cm. Men öringen kan ”konvertera” till insjööring, och i såväl Askesjön som Tannsjön har Öring på ca 3 kg fångats. Våra bästa öringbestånd finns annars i Horntjärn, Sticktjärn och Bunästjärn. Öringen vill ha syrerikt vatten som den får i vattendrag med starkt rinnande vatten.Öringens röda kött kommer från de kräftdjur som utgör en stor del av födan, som i övrigt utgörs av insekter och maskar, men även småfisk.

Öringen är revirhävdande och försvarar sitt revir mot såväl artfränder som andra arter.