Liknar sill, men har tydligt underbett och tandlös mun. Skils från siken genom sitt tydliga underbett. Hos oss blir siklöjan högst 30 cm. Stimfisk som ofta går upp i rinnande vatten för att leka, något som sker under perioden oktober-december. Honan lägger då upp till 8000 ägg på grus- eller sandbotten på varierande djup. De klibbiga äggen ligger kvar på botten och kläcks påföljande vår. Värdefull och välsmakande matfisk av vars rom den s.k. löjrommen görs. Fångas med nät eller not.