Inom Skillingmarks FVO hittar du mängder av vatten i skiftande storlek. De flesta vattnen hyser framförallt abborre, gädda och diverse vitfisk, men det finns även mycket fina öringvatten i området.