Askesjön, foto Kurt Emtman

Askesjön är områdets tredje största sjö med en längd av ca 6 km, största bredd ca 830m, och med ett maxdjup på ca 22m. Ligger ca 121 ö.h. Arealen är 3,4 km2. Askesjön ligger i central Skillingmarksdalen med Skillingsfors vid dess sydspets och Sundshagsfors vid norrändan, varifrån hångstadviken går ut som en förlängning till Hångstadsfors.

De största tillflödena till Askesjön är Hångstadsforsen (från Nordsjön) i norr, Sundshagsforsen (från Tannsjön) i nordväst, samt Bunäsbäcken på västsidan. Avrinning genom forsen  i syd till Björkelången.

Fiskarter: Abborre, Braxen, Gädda, Mört, Lake, Löja, Gärs, Ål. Öring