Bön, ligger på platån öster om Hornsjön, ca 900m fågelvägen. 317 m.ö.h. Enklast är nog att gå från vändplan/ vägslut för Mardalsvägen (Gräsdalsvägen)