Ligger i södra delen av Bergeruds hemman, med tillopp av Sticktjärnsbäcken och utlopp av Bunäsbäcken till Askesjön. God förekomst av Abborre, och ett utmärkt öringsvatten. God tillkomst för mete o kastspö, men delar av östra delen är tätt beskogad och delvis branta hällar ner mot vattnet. 234 m.ö.h.

https://goo.gl/maps/QZWbQeJK2Vv