Ligger efter vägen, ”Dammtjärn 1” , Lakkegata som den också kallas lokalt, och som tar in från länsvägen 300 syd för Gunnerud skola. Litet tjärn med abborre med rimligtvis möjligheter till öring då vikarebäcken som rinner ut från tjärnet till Askesjön innehåller öringbestånd.