Gunneruds hemman, skillingmarks högst belägna tjärn, 333 m.ö.h. Ligger 600m rakt syd för Horntjärn, närmaste väg är mardalsvägen. Fiskebestånd okänt per i dag.