3 mindre tjärnhålor efter Långebäck i Bergerud, ca 2000m syd från där sockervägen passerar riksgränsen.