Ligger i Boda hemman, nedströms från Gårdstjärn och ca 500m uppströms från Askesjön. Fiskerikt, Abborre, Gädda, Löja, Mört, Öring. Skjutbana ligger längs östra stranden-iaktag varningsskyltar och ev. pågående skjutning. Västra stranden skogtät och brant.