Större tjärn på gränsen mellan Boda och Lässerud, 212 m.ö.h. Väg från ördalen.