Gravaretjärn eller Graveretjärn, Bergerud, 2km privat skogsbilväg från ”sockervägen”. Abborr av god storlek.