Bergerud, efter Långebäck, d.v.s. på gränsen mot Norge, norr om Krokvattnet, 1,5 km väster om Bunästjärn. Privat skogsbilsväg går till Krokvattnet, så tjärnet ligger svårtillgängligt till.