Som namnet säger ligger detta lilla tjärn i Gunnerud, på platån öster om gränsdrågen mot Norge. Dryga kilometern från Strötjärn, ca 1,5 km från Gunnerudsätern. Fiskebestånd ?