Helgesjön, foto Kurt Emtman

Helgesjön som ligger i Boda hemman är en flikig och näringsfattig klarvattensjö vars norra del, nära hälften av ytan, ligger i Norge. Längd ca 6 km, största bredd 889m, areal 3,7 km2 varav 1,9km2 i Sverige. Ligger 163 m.ö.h. Maxdjup 40m.

Fiskearter: Aborre, Gädda, Mört, löja, Nors, Lake