Bön, 3 km upp efter Bövägen, vid korset mot Sticktjärn. 281 m.ö.h, ett av våra riktigt bra öringvatten, inte minst efter att bäcken som rinner härifrån till Sticktjärn(Hornstjärnsbäcken)  renoverades m.a.p. lekvänlighet og tillgänglighet för öringen. Förutom goda möjligheter till Öring är detta ett utmärkt abborrvatten. Vissa abborrar är gulaktiga på buken, förmodligen grundat mat/bottenförhållanden.