Lite tjärn längs gräsdalsvägen, ca 3 km upp efter denna.