Gränsvatten efter Långebäck, Bergerud, längst väst i Bunäsdalen, ca 2 km från Bunästjärn.Bra bestånd av flertalet arter.