Ligger i Boda, nerströms från Helgesjön, varifrån sedan Bodaälven rinner vidare mot Edstjärn o vidare till Askesjön. Rymmer de flesta av våra arter, Abborre, Gädda, Öring, Mört m.fl. 156 m.ö.h.