Sticktjärn, foto Kurt Emtman

Ligger i Bön, på gränsen till Bergerud, och är ett utmärkt aborr- och öringvatten. Även ål uppges förekomma här.