Detta är en typisk bergsjö med klart vatten, den största och djupaste av skillingmarks sjöar, 167 m.ö.h., 4,1 km2 på den svenska sidan. Tillflödet huuvudsakligen kråkforsen från Skjärvangen i Norge, avrinning genom sundshagsforsen till Askesjön, 121 m.ö.h.

Enlig vattendomen för reglering är kraftverksbolaget skyldig att årligen bekosta inplantering av 10 kg ålyngel i sjön. Här finns, förutom Ål; gädda, abborre, mört, sik, siklöja, lake, nors, gärs, öring.

https://goo.gl/maps/tGyfwSbnmc12