Litet avlångt tjärn, 300 m.ö.h. Abborre. Närmaste väg gräsdalsvägen, följ drivningsväg ca 200 österut där vägen kommer fram till ”Dyvlarna”.